Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2/70006/0023Α

Στοιχεία ΦΕΚ: 2348/Β/2013

Θέμα: «Διαγραφή από το Δημόσιο Χρέος τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου λόγω δωρεάς από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Greece Debt Free ”».

Τελικός Υπογράφων: Αναπληρωτής Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Απόφαση