Αρ. Πρωτ.: Δ12 1144717 ΕΞ 23.09.2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παραλαβή δηλώσεων και δικαιολογητικών

Σε συνέχεια των Δ12 1121500 ΕΞ 1.8.2013, Δ12 1124312  ΕΞ 7.8.2013 και Δ12 1125315 ΕΞ 8.8.2013 διαταγών μας, σας επισημαίνουμε ότι:

Για τους φορολογούμενους που μετά την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης έχουν ειδοποιηθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της δήλωσής τους στις Δ.Ο.Υ., λόγω του συνωστισμού που παρατηρείται και  προκειμένου να υπάρχει ομαλή διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας, ως καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης  αυτών των δικαιολογητικών στις Δ.Ο.Υ., ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Η προϊστάμενη της Γραμματείας                                     
                             
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ