Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρευρίσκομαι στο σημερινό γεύμα εργασίας με τα μέλη της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Όπως καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλία γνώρισε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία της.

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ενδείξεις ανάκαμψης, γιατί η ναυτιλία αποτελεί πρόδρομο δείκτη του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε ό,τι έχει να κάνει ιδιαίτερα με τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, θα σταθώ σε τρία σημεία:

Το πρώτο αφορά την συμβολή της στην ανάδυση του νέου εξωστρεφούς παραγωγικού προτύπου για τη χώρα μας. Η τρέχουσα αλλά και η δυνητική συμβολή της ναυτιλίας  στην ελληνική οικονομία είναι σημαντική, τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας, όσο και σε όρους απασχόλησης.

Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή διάσταση: Με δεδομένη τη σπουδαιότητα της ναυτιλιακής οικονομίας και του θαλάσσιου εμπορίου για το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θέση της Ελλάδας και η συμμετοχή της στην κοινή αγορά θεωρείται εξαιρετικά σημαντική.

Το τρίτο σημείο είναι η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα:

Δεδομένου ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω της θαλάσσιας οδού, η ελληνόκτητη ναυτιλία ενισχύει το σήμα που εκπέμπει ολόκληρη η ελληνική οικονομία προς όλους τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους της.

Μάλιστα, η ναυτιλία αποτελεί το συγκριτικά περιβαλλοντικά φιλικότερο μέσο μεταφοράς, με καθοριστική συμβολή στην επιζητούμενη αειφόρο ανάπτυξη.

Ως Πολιτεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και υποδομές, που θα αναπτύξουν περαιτέρω τον κλάδο και κυρίως θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, αλλάζουμε τα μεταφορικά δεδομένα της χώρας μας, προωθώντας την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών πλοίου-σιδηροδρόμου.

Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα, αφού πλέον εξυπηρετείται από την εμπορευματική γραμμή Θριάσιο- Ικόνιο, συμβάλλοντας άμεσα στη μείωση του κόστους μεταφοράς και σε ευρύτερα αναπτυξιακά οφέλη.

Παρόμοιος σχεδιασμός θα εφαρμοστεί και σε άλλα λιμάνια, π.χ. όπως εκείνο της Αλεξανδρούπολης, όπου προχθές υπογράφτηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της πόλης με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επίσης, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην αύξηση της κίνησης της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά την τελευταία δεκαετία 2002-2012, κάτι που απαιτεί άμεσα βελτιώσεις των υποδομών σε όλα τα επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα βοηθήσει ιδιαίτερα η σχεδιαζόμενη επέκταση του νότιου μέρους του επιβατικού λιμένα, έργο το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο λιμενικό έργο, που εκτελείται στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η πρόσφατη υπογραφή Συνυποσχετικού Συμφώνου με την Ελληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα.

Σε μια κρίσιμη και δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία για την Ελλάδα, αναμένουμε από το σύνολο του εφοπλιστικού κόσμου να συμμετάσχει στη διαδικασία συνεισφοράς, που τρέχει παράλληλα με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ακούσω τις επισημάνσεις του αγαπητού φίλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας κ. Τουρκολιά για τη στρατηγική της Τράπεζας για την έξοδο από την κρίση και ασφαλώς για αυτό που ενδιαφέρει άμεσα τους εκπροσώπους του κλάδου σας, δηλαδή τη χρηματοδοτική στήριξη των υγιών και παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής ναυτιλίας.