Ερώτηση

920ΑΑ. Φυσικό πρόσωπο διατηρεί ατομική επιχείρηση εστιατόριο στο όνομά του. Αγόρασε ένα ΕΙΧ μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας OPEL INSIGNIA 1598cc / 11hp στο όνομα της επιχείρησής του. Έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά ΤΔΑ με καθαρή αξία €9756.09 με συντελεστή ΦΠΑ 23% (€2243.91) συνολικής αξίας €12000. Το ερώτημα τίθεται εάν το ΦΠΑ από την αγορά του αυτοκινήτου εκπίπτει ολόκληρο ή μέρος αυτού.

 

Απάντηση

Όσον αφορά τη νομοθεσία του ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 2859/2000, ισχύουν τα εξής:

 

“4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρουμε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεν έχετε δικαίωμα να εκπέσετε τον ΦΠΑ που βαρύνει την εν λόγω αγορά.

 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ, στη φορολογία εισοδήματος, το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994. Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τα θέματα 2.Ο.1.2 (σελ 553) και 1.ε.6 (σελ 185) του βιβλίου μας “ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Η ομάδα της AST BOOKS.