Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας:

Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.), για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ
για ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από 1/10/2013 έως 5/10/2013, μεταξύ 00:00 και 02:00.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας …..