Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99 / 1 / 27.09.2013

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρώτων ειδοποιήσεων ΚΕΑΟ».

Όπως σας γνωρίσαμε με την εγκύκλιο 55/13 εγκύκλιο τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι Ταμειακές υπηρεσίες που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Στις υπηρεσίες αυτές θα εξακολουθήσουν κανονικά να εκτελούνται οι εργασίες εξόφλησης και ρύθμισης οφειλών και για τις οφειλές που μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ.

Η μεταφορά των οφειλών στο ΚΕΑΟ έχει ήδη ξεκινήσει και από 1/10/2013 αποστέλλονται οι πρώτες ειδοποιήσεις για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση / ρύθμιση).

Σε περίπτωση που προσέλθει στην υπηρεσία σας οφειλέτης που έχει λάβει ειδοποίηση για τακτοποίηση οφειλών από το ΚΕΑΟ θα προβείτε στην ρύθμιση ή την εξόφληση της οφειλής σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

Για πληροφορίες θα απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Help – Desk.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ροβέρτος Σπυρόπουλος