Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5035157 ΕΞ 01.10.2013

Θέμα: Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 669/2009 «για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 882/2004 όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης»

Τελικός Υπογράφων: Διευθυντής Σοφία Παπαγιάννη

Ημερομηνία Απόφασης: 01/10/2013

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: Δ19Γ 5035157