Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30/077/2930

Στοιχεία ΦΕΚ: 1743/Β/2013

Θέμα: Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ 137/2013 - Τροποποίηση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

Τελικός Υπογράφων: Διευθυντής Γεώργιος Σιαμαντάς

Ημερομηνία Απόφασης: 23/09/2013

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: 30/077/2930