Αρ. Πρωτ. Δ6Α 1149038 ΕΞ 2013

Θέμα: Τροποποίηση της Αρ. Δ6Α1025079 ΕΞ 2012/10-2-2012 απόφασης Υπουργού Οικονομικών "Ορισμός μελών του κεντρικού συμβουλίου για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας (Άρθρο 16 του Ν. 3986 / 2011 - Α' - 152)".

Τελικός Υπογράφων: Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας

Ημερομηνία Απόφασης: 01/10/2013

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Δ6Α 1149038