Εγκύκλιος Αρ. 57

ΣΧΕΤ: το με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 30883 / 26.9.2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή, το με αρ.πρωτ. 30883/26.9.2013 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στη χορήγηση του Επιδόματος Αεροθεραπείας, ποσού 200€, για το έτος 2013.

Το επίδομα θα χορηγηθεί στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί μέχρι και τον 10/2013 στη μηχανογράφηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στις 30/10/2013 μαζί με τη σύνταξη του Νοεμβρίου και θα πιστωθεί στη σύνταξή τους.

Η καταβολή του επιδόματος για τους συνταξιούχους που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα γίνει μέσω των Υποκαταστημάτων.

Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας για τους εν ενεργεία δικαιούχους ασφαλισμένους, θα γίνει μέσω πίστωσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό από το Τμήμα Παροχών Ασθενείας των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Για τους έμμεσα ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γεν. Εγγράφου Γ99/157/19.3.2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ