Σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 31,8% στο οκτάμηνο συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2012

Σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία, τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν από τις ΔΟΥ για το μήνα Αύγουστο ανήλθαν στα 2,74 δισ. € και εμφάνισαν απόκλιση 14,1% έναντι του στόχου. Αντίστοιχα σε επίπεδο οκταμήνου, το συνολικό ποσό είσπραξης έφτασε τα 17,54 δισ. € και παρουσίασε μικρή απόκλιση της τάξεως του 5,7% έναντι του στόχου, απόκλιση που αναμένεται να συρρικνωθεί έτι περισσότερο προς τα τέλη του έτους όπου εκτιμάται πως θα έχουν εισπραχθεί οι περισσότεροι από τους πρόσφατα βεβαιωθέντες φόρους (εισοδήματος και περιουσίας).

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα σημαντική αύξηση εμφάνισε η συνολική εισπραξιμότητα του χαρτοφυλακίου των ληξιπρόθεσμων προς το Δημόσιο οφειλών (παλαιών και νέων). Συνολικά έχουν εισπραχθεί στο οκτάμηνο, από την κατηγορία αυτή, απαιτήσεις ύψους 1,833 δισ. €,αυξημένες σημαντικά σε σχέση με το 2012 κατά 31,8%.

Ακόμη, άλλα θετικά στοιχεία δείχνουν οτι οι προσπάθειες των εφοριών και των τελωνείων με τη σημαντική αύξηση των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης προς φορολογουμένους με σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και μεγάλο χρόνο καθυστέρησης, σε συνδυασμό με τους στοχευμένους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής, αποδίδουν. Συγκεκριμένα είχαμε τον Αύγουστο:

  •  μεγάλη αύξηση κατά 48% του ρυθμού ένταξης φορολογουμένων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν4152/2013. Το συνολικό υπόλοιπο βασικής οφειλής των ενταχθέντων σε αυτά αυξήθηκε κατά 48% (στα 379 εκατ. € από 256 εκατ. € τον αμέσως προηγούμενο μήνα). Αναμένεται δε ο ρυθμός της πάγιας ρύθμισης να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τους επόμενους μήνες έως το τέλος του έτους
  • υπέρβαση στις εισπράξεις ΦΠΑ κατά 10,4% του στόχου. Σε επίπεδο οκταμήνου η υπέρβαση ήταν της τάξης του 1,3%
  • εισροή 349 εκατ. € έναντι123 εκατ. € που είχαν εισπραχθεί το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (αύξηση 183%) εσόδων από έμμεσους και άμεσους φόρους

Σε ό,τι αφορά το συνολικό χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, σημειώνεται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,72%στο τέλος Αυγούστου σε σχέση με τον Ιούλιο (ήτοι κατά 1,033 δισ. €), στοιχείο που κυρίως αποδίδεται στην αναμενόμενη μηνιαία αύξηση των ληξιπροθέσμων από άμεσους φόρους (εισοδήματος και περιουσίας). Το εν λόγω φαινόμενο οφείλεται στο γεγονός ότι ο όγκος των εκκαθαριστικών Εισοδήματος και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ύψους περίπου 3 δισ. € και 1 δισ. € αντίστοιχα) είχαν ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 31η Αυγούστου. Η εικόνα αυτή αναμένεται να εξομαλυνθεί πλήρως τους αμέσως επόμενους μήνες.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α’ Οκταμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: « Το οκτάμηνο αποτελεί κρίσιμη χρονική καμπή και στην ουσία σηματωρό της επίτευξης δύσκολών ετήσιων στόχων, ενός έτους ιδιαίτερα κρίσιμου για την Ελληνική Οικονομία. Δεδομένης της συνεχούς και εντατικής προσπάθειας που καταβάλει ο Φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας στο σύνολο του, είμαι αισιόδοξος και πιστεύω πως η επίτευξη των στόχων μας είναι πλέον ορατή».