Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ3Β 5036059 ΕΞ

Θέμα: Τροποποίηση της Αριθμ. Δ6Α 1145238 ΕΞ 2013 / 24-9-2013 Υπoυργικής απόφασης "Ορισμός μελών της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού του υπουργείου οικονομικών για απόσπαση στην μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ"

Τελικός Υπογράφων: Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Νηχωρίτης

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Δ6Α 1152159