Ι.Κ.Α. - Εγκύκλιος Αρ. 59 / 11.10.2013

ΘΕΜΑ: «Ποσό σύνταξης μελών οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών από 1/1/2012 και μετά.»

Σχετ: Εγκ.:49/1992, 82/2007, 6/2010 και το Σ47/2/21.2.2012 Γενικό Έγγραφό μας.

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας πληροφόρησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με σχετικό έγγραφό του, το ποσό της σύνταξης των συνταξιούχων αμάχου πληθυσμού , με ποσοστό ανικανότητας 100%, από 1/1/2012 δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει στα χίλια εκατόν είκοσι δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (1.122,30 €) μηνιαίως.

Συνεπώς, το ποσό σύνταξης που καταβάλλεται στα μέλη οικογενείας θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών, από 1/1/2012 και μέχρι 31/12/2013 δεν πρέπει να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ