Αριθμός Πρωτοκόλλου: Δ6Α 1158057 ΕΞ 17-10-2013

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α1085142ΕΞ2013/24-5-2013(Α.Δ.Α:ΒΕΝ8Η-ΟΒ7) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών " Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την σύνταξη του Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών"

Τελικός Υπογράφων: Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας

Ημερομηνία Απόφασης: 17/10/2013

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Δ6Α 1158057