Αρ. Πρωτ. 14025 / ΚΥ

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθ. 2584/18-02-2013/Κ.Υ. Aπόφασης «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής του Σ.Δ.Ο.Ε. (πρώην ΥΠ.Ε.Ε.) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής».

Τελικός Υπογράφων: Ειδικός Γραμματέας Στυλιανός Στασινόπουλος

Ημερομηνία Απόφασης: 10/10/2013

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: 14025 /Κ.Υ.