Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Λογιστές –Φοροτεχνικοί,

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι η µόνη Οµοιο-Επαγγελµατική ∆ευτεροβάθµια Πανελλήνια Συνδικαλιστική Οργάνωση του Κλάδου των Λογιστών – Φοροτεχνικών και µέσω αυτής εκπροσωπούνται 43 Πρωτοβάθµιες Ενώσεις στις οποίες συµµετέχει το µεγαλύτερο µέρος των ενεργών Συναδέλφων.

Στην 20ετή δυναµική δράση της και πορεία µέχρι σήµερα, µέσω των Ενώσεων της δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παλεύει για τα προβλήµατα του Κλάδου και να βρίσκεται ενεργά και καθηµερινά στο πλευρό των Συναδέλφων Λογιστών –  Φοροτεχνικών.

Έχοντας την στήριξη των Ενώσεων της κέρδισε την αναγνώριση του ρόλου της ως εκπρόσωπος του Κλάδου, τόσο µεταξύ των Συναδέλφων όσο και στην εκάστοτε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και µεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών, χάρις στις επίµονες προσπάθειες αλλά και τις τεκµηριωµένες απόψεις και θέσεις τόσο για το δηµόσιο συµφέρον αλλά και για το συµφέρον του Κλάδου, τη βιωσιµότητα του, το βάθεµα της αξιοπιστίας και της επιστηµονικής αναβάθµισης, ώστε το Επάγγελµα µας να χαίρει του σεβασµού και υπόληψης που του ταιριάζει καθώς ανήκει στην πρώτη γραµµή της κατηγορίας των επαγγελµάτων που υπηρετούν τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και το συµφέρον του πελάτη φορολογούµενου.

Παράλληλα µε το όνοµα «Παράταξη Οικονοµολόγων Φοροτεχνικών Εργαζοµένων –Επαγγελµατιών» ή «Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.», συµµετέχει στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής ∆ιοίκησης µαζί µε Συναδέλφους Οικονοµολόγους από τον Ιδιωτικό Τοµέα της Οικονοµίας .

Το επί µια 10ετία σύνθηµα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ότι ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να βελτιώσουµε το επίπεδο της δουλειάς µας και της ζωής µας ούτε χαρίζεται σε διάττοντες αστέρες ούτε ενοικιάζεται.

Η Π.Ο.Φ.Ε.-Ε., στις εκλογές του 2010 εξέλεξε 14 αντιπροσώπους και µε βάση το εκλογικό σύστηµα κατέλαβε µία έδρα στην κεντρική ∆ιοίκηση.

Η Παράταξή µας, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα συλλογικό όργανο που δεν υπηρετεί τα συµφέροντα κάποιου πολιτικού κόµµατος, όπως συµβαίνει µε άλλες «µεγάλες» παρατάξεις στο Ο.Ε.Ε..

Είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από κοµµατικές επιρροές γιατί πολύ απλά όλοι οι Συνάδελφοι που κατεβαίνουν ως υποψήφιοι στις εκλογές του Οικονοµικού Επιµελητηρίου είναι πρώτα από όλα Λογιστές – Φοροτεχνικοί χωρίς άλλη κοµµατική ταµπέλα και µόνον µε αυτό το προσόν διεκδικούν την ψήφο των Συναδέλφων Οικονοµολόγων.

Ως Λογιστές – Φοροτεχνικοί λοιπόν, στη σηµερινή διακήρυξη η Παράταξή µας κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους:

 • Να κατέβουµε ενωµένοι στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. που θα γίνουν τον φετινό ∆εκέµβριο (2013) αφήνοντας στην άκρη τις κοµµατικές µας ταυτότητες που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν το Ο.Ε.Ε. και τον Κλάδο .
 • Να δηλώσουν υποψηφιότητα όσοι Συνάδελφοι θέλουν να αναµειχθούν ενεργά και να αγωνισθούν µαζί µας ως παράταξη Λογιστών – Φοροτεχνικών και να πάρουν στα χέρια τους το µέλλον µας. Ήρθε η στιγµή να διεκδικήσουµε να αποφασίζουµε εµείς για εµάς και όχι άλλοι επαγγελµατικοί κλάδοι.

Συνάδελφε Λογιστή -Φοροτεχνικέ,
Έχουµε υποχρέωση να ανοίξουµε δηµόσια τον φάκελο «εκλογές στο Ο.Ε.Ε.», καθώς είναι κοινή διαπίστωση:

 • ότι πυκνώνουν καθηµερινά τα σύννεφα πάνω από τον Κλάδο µας και προοιωνίζεται «καταιγίδα» ευθυνών και υποχρεώσεων χωρίς ανταπόδοση σε µια οικονοµία παραπαίουσα και διαρκώς βυθιζόµενη σε τέλµα που φαντάζει απύθµενο ενώ η σηµερινή πλειοψηφία στο Ο.Ε.Ε. δεν δείχνει την διάθεση να προστατέψει ούτε εµάς ούτε την χώρα µας
 • ότι το ποτήρι της αγωνίας και της δίκαιης αγανάκτησης των Συναδέλφων, έχει ήδη ξεχειλίσει µε τις τελευταίες εξελίξεις που διαδραµατίζονται νοµοθετικά, θεσµικά, και ∆ιοικητικά στο Επάγγελµα του Λογιστή - Φοροτεχνικού εδώ και δύο σχεδόν χρόνια µε την Κ.∆. του Ο.Ε.Ε. σε ρόλο θεατή των εξελίξεων και άβουλο συνοµιλητή των «κοµµατικών του προϊσταµένων».
 • Οι τελευταίες εξελίξεις στο Επάγγελµα του Λογιστή - Φοροτεχνικού σαν αποτέλεσµα της πολύµηνης αδράνειας της πλειοψηφίας της Κ.∆. για την έκδοση του αναγκαίου Π.∆. για τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τον δηµόσιο έλεγχο της πρόσβασης στο Επάγγελµα επέφερε την ανατροπή στις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας και µεγάλωσε το «ευαίσθητο» πρόβληµα της ανεργίας για τους χιλιάδες νέους Οικονοµολόγους που είδαν σε µια νύκτα να πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων οι πολυετείς θυσίες των ιδίων και της οικογένειας τους.

Συνάδελφε,
Εδώ και 3,5 χρόνια αντιµετωπίζουµε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Ο.Ε.Ε. καθώς η κοµµατική και επαγγελµατική πλειοψηφία που το διοικεί δεν θέλει ή δεν µπορεί να ολοκληρώσει την υλοποίηση των ρητών διατάξεων του ν. 3842/23-4-2010, άρθρο 17 παρ. 6,7και 8, (για τις οποίες πάσχισε ολόκληρος ο Κλάδος και η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να ψηφισθούν), για την Πιστοποίηση, την Ψηφιακή υπογραφή, και τη φορολογική αναµόρφωση, αλλά και το ασφαλιστικό πιστοποιητικό πρόσφατα.

Μάταιες οι άοκνες προσπάθειές µας να ξυπνήσουµε την, παλαιών και ξεπερασµένων αντιλήψεων, Κ.∆. µε επιστολές ή προσωπικές επαφές. Οι ελάχιστες στιγµές ετεροχρονισµένης αφύπνισης οφείλονται στην υπερπροσπάθειά µας και στο ότι πλησίαζαν οι εκλογές.

Τα λίγα που καταφέραµε δικαιώνουν την προσπάθειά µας και για να επιτευχθεί το καλύτερο είναι προϋπόθεση να αυξηθεί η εκπροσώπηση της ανεξάρτητης παράταξής µας στα όργανα λήψης αποφάσεων που καθορίζουν τα του Επαγγέλµατος.

Αν επιτευχθεί αυτό θα µπορέσουµε να υλοποιήσουµε, αυτό που αποτελεί αίτηµα δεκαετιών, τη δηµιουργία ειδικής και αυτόνοµης ∆ιεύθυνσης – Γραµµατείαςµέσα στον Οργανισµό λειτουργίας του Ο.Ε.Ε., για το Κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών . Ο νόµος το επιτρέπει αλλά οι έως σήµερα πλειοψηφίες αντιδρούν µε σθένος.

Όµως οι πλειοψηφίες δηµιουργούνται από την ψήφο σου που πρέπει, επιτέλους, να βασισθεί στο αίσθηµα αυτοσυντήρησης.

 • ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ γιατί και αυτές οι εκλογές στο Ο.Ε.Ε. αγγίζουν το παρόν και το µέλλον των Λογιστών – Φοροτεχνικών και γιατί πρέπει να µπουν σε κάθε σηµείο λήψης αποφάσεων του Ο.Ε.Ε., περισσότεροι άξιοι εκπρόσωποι των Λογιστών – Φοροτεχνικών, χωρίς όµως «υποχρέωση» σε κοµµατικούς µηχανισµούς και πειθαρχίες ώστε να ΜΗΝ αποφασίζουν άλλοι για εµάς χωρίς εµάς.
 • ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ότι όσο το Οικονοµικό Επιµελητήριο «τρέχει µε ρυθµό χελώνας» την διαδικασία της Πιστοποίησης, (ενώ πέρασαν ήδη 16 µήνες από την απόφαση που έλαβε και 42 µήνες από την ψήφιση του νόµου), τόσο θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όσοι θέλουν να κατεδαφίσουν το Επάγγελµα και να απαξιώνουν µε «σκόπιµες» νοµοθετικές παρεµβάσεις τον σηµαντικό ρόλο του Λογιστή – Φοροτεχνικού αναβαθµίζοντας τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και όλους όσους έχουν βάλει στο µάτι το επαγγελµατικό µας πεδίο καταπατώντας το σαθρό νοµικό υπόβαθρο του ασυµβίβαστου.
 • ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ γιατί πρέπει αυτή την φορά να σκεφτείς υπεύθυνα και να στηρίξεις την παράταξη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. µε την ψήφο σου καθώς χρειάζεται να επαγρυπνούµε ενωµένοι και να στείλουµε στο Ο.Ε.Ε. όσο δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους. Το Ο.Ε.Ε. δεν είναι και ούτε θα γίνει συνδικαλιστικό όργανο, όµως ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να συντονίζει την δράση µας προστατεύοντας τα επαγγελµατικά συµφέροντα ΟΛΩΝ των Κλάδων που δραστηριοποιούνται τα Μέλη του.
 • ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ότι µόνον οι υποψήφιοι της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. αφουγκράζονται, εδώ και πολλά χρόνια, τις καθηµερινές σου ανησυχίες και αγωνίζονται υπεύθυνα και χωρίς τυµπανοκρουσίες και πυροτεχνήµατα να δροµολογήσουν την πλέον ικανοποιητική λύση τους.

Απευθυνόµαστε λοιπόν ιδιαίτερα στους χιλιάδες νέους και παλαιούς Συναδέλφους και λέµε :
Συνάδελφε που είσαι:

 • Λογιστής – Φοροτεχνικός,
 • Οικονοµολόγος,
 • Εργαζόµενος ή Ελεύθερος Επαγγελµατίας

σε καλούµε να στηρίξεις τον ∆ΙΚΟ ΣΟΥ αγώνα.

Αυτές οι εκλογές είναι καθοριστικές για το ΠΑΡΟΝ & το ΜΕΛΛΟΝ του Επαγγέλµατός µας.

Αγωνίσου δίπλα µας γιατί:

 • Ο χαµένος χρόνος του Ο.Ε.Ε. για ότι αφορά το Επάγγελµά µας, µας χρειάζεται ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ και ισχυρούς
 • Χρειαζόµαστε την πραγµατική αναβάθµιση του Επαγγέλµατός µας όχι ΜΟΝΟ µε τις ευθύνες που µας αναλογούν αλλά ΚΑΙ µε δικαιώµατα.