• Μικραίνει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μείωση, σε ευρώ, 4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο του 2013 και διαμορφώθηκε σε 1.837,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.912,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν αύξηση κατά 74,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο ποσό των 3.925,1 εκατ. ευρώ έναντι 4.121,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2012 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 15,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε σε 2.088,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.208,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 89,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%.

Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 12.937,7 εκατ. ευρώ έναντι 15.461,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 16,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 818,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ανήλθε στο ποσό των 31.222,9 εκατ. ευρώ έναντι 32.808,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.112,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 ανήλθε σε 18.285,2 εκατ. ευρώ έναντι 17.347,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 293,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6%.

  • Μειώθηκαν οι δανειοδοτήσεις στην αγορά

Αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο -3,9%, παρέμεινε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβριο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 568 εκατ. ευρώ, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν αρνητική κατά 468 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει πως η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2013, ήταν αρνητική κατά 260 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 158 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -4,7%, από -4,5% τον Αύγουστο του 2013.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -4,1%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα, και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 232 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 111 εκατ. ευρώ).

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -13,3% τον Σεπτέμβριο του 2013, από -13,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την ίδια ώρα, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2012: θετική καθαρή ροή 2 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -0,9%, από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αρνητική κατά 303 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Σεπτέμβριο του 2013, (Σεπτέμβριος 2012: αρνητική καθαρή ροή 312 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παρέμεινε σταθερός στο -3,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

  • ΕΚΤ: Οριακή πτώση καταθέσεων στην Ελλάδα-πιο μεγάλη πτώση στην Κύπρο

Συνεχίστηκε η φυγή καταθέσεων στην Κύπρο, αλλά με μειωμένο ρυθμό, ενώ οριακή μείωση παρουσίασαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, στην Ελλάδα οι καταθέσεις των νοικοκυριών εμφάνισαν μείωση της τάξης του 1 δισ. ευρώ στα 135,7 δισ. ευρώ,το Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των πληρωμών φόρων.

Στην Κύπρο, οι καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά 1% στα 35,56 δις ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν μειώθηκαν 2,1% σε μηνιαία βάση. Στο ψηλότερο σημείο τους, τον Μάιο του 2012, είχαν ανέλθει στα 50,5 δις ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι περιορισμοί στις κινήσεις των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα οποία είναι εποχικά προσαρμοσμένα και διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που δημοσιεύουν ξεχωριστά οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, οι καταθέσεις και στις υπόλοιπες χώρες της ευρω-περιφέρειας παρέμειναν σχετικά σταθερές.

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μείωθηκαν ελαφρώς, εκτός από την Ελλάδα, και στην Ισπανία, την Ιταλία και την Σλοβενία. Αντίθετα, αύξηση των καταθέσεων σημειώθηκε σε Ιρλανδία και Πορτογαλία.

  • Ακόμη και οι γερμανοί επιχειρηματίες μελαγχολούν!

Απρόσμενη επιδείνωση παρουσίασε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Οκτώβριο, για πρώτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες, με τους οικονομολόγους όμως να εκτιμούν, ότι παραμένει  η τάση για μια σταθερή ανάκαμψη της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο σχετικός δείκτης του ινστιτούτου Ifo του Μονάχου, υποχώρησε στις 107,4 μονάδες, έναντι μια αύξησης στις 108,0 μονάδες που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι οικονομολόγοι. Τον Σεπτέμβριο ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 107,7 μονάδες.

Οι εταιρείες τις οποίες εξέτασε το Ifo στη μηνιαία έρευνά του εμφανίστηκαν ελαφρώς πιο απαισιόδοξες για την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση, με τον σχετικό επιμέρους δείκτη να υποχωρεί στις 111,3 μονάδες από τις 111,4 μονάδες του Σεπτεμβρίου. Εμφανίστηκαν επίσης πιο απαισιόδοξες σχετικά με τις μελλοντικές τους προοπτικές, όπου ο επιμέρους δείκτης μειώθηκε στις 103,6 μονάδες από τις 104,2 μονάδες.

«Οι πολιτικές αναταραχές στις ΗΠΑ και την Ιταλία επηρέασαν κατά πάσα πιθανότητα το κλίμα», σχολίασε οικονομολόγος στην KfW, σημειώνοντας ωστόσο πως «η ανοδική τάση παραμένει άθικτη» και πως η Γερμανία «παραμένει στον δρόμο της ανάκαμψης».

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Ifo, το ευρώ σημείωσε πτώση έναντι του δολαρίου.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.minpress.gr