ΠΟΛ. 1238 / 24.10.2013

Θέμα: Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Για την ορθή μηχανογραφική απεικόνιση της δραστηριότητας που αφορά στη διαχείριση ποντοπόρων πλοίων, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Κατόπιν τούτου προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμού Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.19, ως εξής: 52.22.19.03 "Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων".

Η προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θεοχάρης Θεοχάρης