Αρ. Πρωτ.: Δ33Δ 5036742 ΕΞ 2013

Στοιχεία: ΦΕΚ2676/Β/2013

Θέμα:Διαχείριση αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας – Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000.

Τελικός Υπογράφων: Υφυπουργός Γεώργιος Μαυραγάνης

Διαβάστε την απόφαση εδώ: Δ33Δ 5036742 ΕΞ 2013