Αρι. Πρωτ.: ΓΔΟΠ 0000102 ΕΞ 2013

Στοιχεία ΦΕΚ: 2729/Β/2013

Θέμα: Παράταση της προθεσμίας μεταγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιέρχονται και μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

Τελικός Υπογράφων: Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: ΓΔΟΠ 0000102