Αρ. Πρωτ.: Δ6Α 1163784 ΕΞ 2013

Θέμα: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο υπουργείο οικονομικών για την μελέτη επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση τον εκσυχρονισμό και την επικαιροποίηση του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Τελικός Υπογράφων: Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Δ6Α 1163784 ΕΞ 2013