Ερώτηση

928ΑΑ. Ο υιός μου εργαζόταν σε εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα. Η εταιρεία αυτή είχε και ένα πελάτη στο Λουξεμβούργο. Δεν είχε θυγατρική εταιρεία εκεί ήταν μόνο πελάτης. Την 1η Ιουλίου 2013 υπέγραψε διετή σύμβαση με την εταιρεία του στην Ελλάδα να μεταβεί στο Λουξεμβούργο προκειμένου να εξυπηρετήσει τον πελάτη της εταιρείας. Για το Λουξεμβούργο αναχώρησε στις 10 Ιουλίου 2013 και πήρε βεβαίωση κατοικίας από το δημαρχείο της πόλης ότι είναι εγγεγραμμένος στον πληθυσμό της στις 8 Αυγούστου 2013. Στις 1 Σεπτεμβρίου 2013 η εταιρεία του που εδρεύει και φορολογείται στην Ελλάδα του ανέθεσε να εκτελέσει ένα έργο το οποίο το παρέδωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

 

Ερώτημα: Θα εκδώσει διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών με το ελληνικό ΑΦΜ ή διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών με ΑΦΜ Λουξεμβούργου και σε ποια χώρα θα καταβληθεί ο ΦΠΑ; στην Ελλάδα ή στο Λουξεμβούργο. Παρακαλώ πολύ για την συντομότερη απάντηση σας λόγω προθεσμίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.

(στην Ελλάδα εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι η σύμβαση που υπέγραψε είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν έχει μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στο Λουξεμβούργο έχει πάρει Α.Φ.Μ. στο Λουξεμβούργο και προκειμένου να πληρωθεί από την υπηρεσία  στην οποία εργάζεται εκδίδει Λουξεμβουργέζικο φορολογικό στοιχείο το έργο που εκτέλεσε είναι στην Ελλάδα τής εταιρείας που εργαζόταν πριν αναχωρήσει για το Λουξεμβούργο και αφορά έργο πληροφορικής.)

 

Απάντηση

Αρχικά, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι όσον αφορά τις υποχρεώσεις, τη φορολογία, τη νομοθεσία του ΦΠΑ και την έκδοση στοιχείων που ισχύουν στο Λουξεμβούργο, δεν είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε.

Περαιτέρω, από τα διευκρινιστικά στοιχεία της ερώτησής σας, θεωρούμε πως η σύμβαση που έχει υπογράψει είναι έργου και όχι εργασίας (εξαρτημένης εργασίας) και πως ο υιός σας λειτουργεί ως κάποιου είδους επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας στο Λουξεμβούργο.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει αν έχει προχωρήσει σε διακοπή της επιχείρησής του στην ελληνική Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, προκύπτουν 2 περιπτώσεις:

1) Δεν έχει γίνει διακοπή της Ελληνικής ατομικής επιχείρησης (ελευθέριου επαγγέλματος)

Στην περίπτωση αυτή το θέμα είναι απλό, δεδομένου ότι από τη στιγμή που θεωρείστε λειτουργούσα επιχείρηση, έχετε την έδρα σας στην Ελλάδα και παρέχετε υπηρεσίες στην Ελλάδα, θα χρεώσετε κανονικά ΦΠΑ στο ΤΠΥ που θα εκδώσετε και θα αποδώσετε το φόρο με τη γνωστή διαδικασία.

 

2)Έχει γίνει διακοπή της Ελληνικής ατομικής επιχείρησης (ελευθέριου επαγγέλματος)

Στην περίπτωση που ασκείτε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ως επιχείρηση με έδρα το Λουξεμβούργο, με την επιφύλαξη ιδιαίτερων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας του Λουξεμβούργου, έχει εφαρμογή το άρθρο 44 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , “Σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, στο οποίο προβλέπονται τα εξής:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στο φόρο που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στο φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω τόπος φορολογίας της συγκεκριμένης πράξης είναι η Ελλάδα, το αντίστοιχο τιμολόγιο που θα εκδοθεί από τον υπόχρεο με έδρα το Λουξεμβούργο δεν θα έχει ΦΠΑ και υπόχρεος για την απόδοση του φόρου είναι η ελληνική εταιρία μέσω της διαδικασίας χρεωπίστωσης του ΦΠΑ.

Βεβαίως, υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο Λουξεμβούργο.

Η ομάδα της AST BOOKS.