Δικλείδες ασφαλείας, με σειρά μέτρων που κλείνουν οριστικά τα διαχειρισ- τικά και λειτουργικά κενά, που επέτρεπαν τη σταδιακή μεγέθυνση των φαι- νομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής,  ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης    μετά  από  σύσκεψη  που  είχε  με  τον  διοικητή  του  ΙΚΑ  κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο.

 

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι στο εννεά- μηνο του 2013 οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωθεισών εισφορών με την υπο- βολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) και αντίστοιχα των καταβληθεισών εισφορών φτάνουν το 1 δισ. ευρώ με αρνητικές συνέπειες τόσο για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και το σύνολο των ασφαλισμένων όσο  και τους συνεπείς και υπεύθυνους εργοδότες.

Στο πλαίσιο αυτό, από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένα σύνολο μηχανογραφικών εφαρμογών οι οποίες κλείνουν οριστικά διαχειριστικά και λειτουργικά κενά που επέτρεψαν τη σταδιακή μεγέθυνση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό αυτόματης διασταύρωσης των υποβληθεισών μηνιαίων εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες και για το σύνολο των περιπτώσεων που διαπιστώνεται υστέρηση των καταβληθέντων ποσών σε σχέση  με  τα  υποβληθέντα,  εκδίδεται  μηχανογραφικά  Πράξη  Επιβολής Εισφορών, η οποία και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη. Οφειλέτες αυτών των περιπτώσεων, που δεν θα εξοφλήσουν ή δεν θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους, στερούνται του δικαιώματος υποβολής μέσω διαδικτύου της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, μόνο στο Υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν, με την απαράβατη υποχρέωση είτε της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, είτε της ρύθμισής τους.

 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:

«Από την 1η   Μαρτίου 2013 καθιερώσαμε υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις την ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), ηλεκτρονικά και σε μηνιαία βάση.

Η μεγάλη αυτή αλλαγή βοηθάει στην απλούστευση των διαδικασιών, στην μείωση της γραφειοκρατίας, στην διασφάλιση των εσόδων για τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και στη διαφάνεια.

Επτά   μήνες μετά, καταβάλλοντας εργώδεις προσπάθειες δημιουργήσαμε τα εργαλεία εκείνα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε τους πρώτους  ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων  - αρκετό όμως γι να δηλητηριάσει το σύνολο της οικονομίας – λειτουργεί με γνώμονα την ασυνέπεια και την υπονόμευση των Ασφαλιστικών Ταμείων και των εργαζομένων. Λειτουργεί σε  βάρος των συνταξιούχων και των υγιών επιχειρήσεων, σε βάρος τελικά των θυσιών που καταβάλλει ο Ελληνικός λαός όλο αυτό το διάστημα.

Η διαδικασία απλή. Υποβάλλω ΑΠΔ και δεν καταβάλλω ούτε ένα ευρώ.

Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε ότι οι αποκλίσεις για το 2013  φτάνουν το απίστευτο ποσό του 1 δις ευρώ.

Έτσι  παίρνουμε μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση θεμελιακή θα έλεγα για να χωρίσουμε την “ήρα από το στάρι”. Για να διαχωρίσουμε δηλαδή αυτές τις επιχειρήσεις που αντλούν την βιωσιμότητά τους μέσω καταχρηστικών συμπεριφορών.

Αντίθετα στηρίζουμε και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την υγιή επιχειρηματικότητα, αυτή που σέβεται τους νόμους του Κράτους, τους εργαζόμενους και τις θυσίες του Ελληνικού λαού.

Γνωρίζω ότι είναι μία δύσκολη απόφαση αλλά μόνο με δύσκολες αποφάσεις που είναι και εξυγιαντικές μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα.

Πριν από 2 μήνες πήραμε μία απόφαση  επίσης δύσκολη, επιβάλλοντας το υψηλότερο ιστορικά πρόστιμο για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία, που όμως έπιασε τόπο.  Και  που πέρα από τα ευρήματα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ με τις 65.000 νέες  θέσεις εργασίας για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια τα έσοδα του ΙΚΑ το Σεπτέμβριο δείχνουν να αυξάνονται.

Σήμερα παίρνουμε ακόμη μία δύσκολη απόφαση αλλά αναγκαία κι δίκαιη καθώς δεν επιτρέπουμε πλέον την υποβολή ΑΠΔ σε όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Για τη Κυβέρνηση, και το Υπουργείο Εργασίας η συμμόρφωση και η συνέπεια απέναντι στους νόμους αποτελούν τη λύση στη δύσκολη δημοσιο- νομική εξίσωση που καλούμαστε να λύσουμε.

Και εγώ ως Υπουργός Εργασίας έχω χρέος και καθήκον να προασπίσω τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ξέφραγο αμπέλι όπως κάποιοι θεωρούν και θέλουν να πιστεύουν».

 

Ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Σπυρόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Με βάση το πλαίσιο των αποφάσεων που ανακοινώθηκε σήμερα, τίθεται σε λειτουργία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ένα σύνολο μηχανογραφικών εφαρμογών, οι οποίες προετοιμάστηκαν συστηματικά για να κλείσουν οριστικά διαχειριστικά και λειτουργικά κενά, που επέτρεψαν τη σταδιακή μεγέθυνση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, σήμερα είναι μία άλλη ημέρα, μια καινούρια αφετηρία.

Αυτή η νέα πραγματικότητα έχει δύο κυρίως ωφελούμενους:

  • τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και το σύνολο των ασφαλισμένων και
  •  τους συνεπείς και υπεύθυνους εργοδότες.

Αυτή η νέα αφετηρία κατανέμει με τρόπο δίκαιο τις δαπάνες της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης στις επιχειρήσεις και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στο σταδιακό εξορθολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, με την αντίστοιχη μείωσή τους, που είναι λογικό να επισυμβεί λόγω της δραστικής μείωσης της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Ως Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επισημαίνω ότι η συνολική αυτή προσπάθεια θα ενισχυθεί σημαντικά και θα διασφαλιστεί ως προς την επιτυχία της, εαν συνδυαστεί με την εφαρμογή μιας πραγματικά τελευταίας ευκαιρίας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία θα εμπεριέχει όρους και προϋποθέσεις που θα στερούν από το σύνολο των οφειλετών κάθε δικαιολογία μη αξιοποίησής της.

Συγκεκριμένα θα ακολουθήσουμε 4 βήματα:

1ον. Από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, κανονιστικά και λειτουργικά, το μηχανογραφικό εργαλείο αυτόματης διασταύρωσης των υποβληθεισών μηνιαίων εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες.

Για το σύνολο των περιπτώσεων που διαπιστώνεται υστέρηση των καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τα υποβληθέντα, εκδίδεται μηχανογραφικά Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), η οποία και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη.

Οφειλέτες αυτών των περιπτώσεων, που δεν θα εξοφλήσουν ή δεν θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους, στερούνται του δικαιώματος υποβολής μέσω διαδικτύου της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του επόμενου μήνα. Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, μόνο στο Υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν, με την απαράβατη υποχρέωση είτε της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, είτε της ρύθμισής τους.

2ον.  Γνωστοποιείται στο σύνολο των οφειλετών προγενέστερων χρονικών περιόδων,  που  έχουν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές,  ότι  αν  δεν  προσέλθουν άμεσα προκειμένου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο Υποκατάστημα της περιοχής τους στερούνται του δικαιώματος υποβολής ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου.

3ον.  Τίθεται σε άμεση ισχύ ειδική μηχανογραφική εφαρμογή, με βάση την οποία το σύνολο των υποβαλλομένων μηνιαίων ΑΠΔ θα ελέγχεται προκειμένου να διαπιστώνεται η απόλυτη ταύτιση των δηλωθέντων μονάδων εργασίας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σε σχέση με τα ακριβή στοιχεία των μονάδων αυτών στη δήλωση ασφάλισης μέσω των μηνιαίων ΑΠΔ.

Στις περιπτώσεις ύπαρξης διαφορών θα επιβάλλονται και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου πρόστιμα για τη μη ασφάλιση εργαζόμενου προσωπικού.

Αυτή η μηχανογραφική εφαρμογή επεκτείνεται από την 1 Ιανουαρίου 2014 και ως προς την επιβεβαίωση και διασταύρωση της απόλυτης ταύτισης των δηλωθεισών αποδοχών για κάθε μονάδα εργασίας στην ΑΠΔ με τις αντίσ- τοιχες δηλωθείσες αποδοχές για την απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπη- ρεσιών (ΦΜΥ).

4ον.  Από την 1 Δεκεμβρίου 2013 εντάσσονται στο σύστημα υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ και οι εισφορές που αντιστοιχούν στο σύνολο των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης.

Και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες και τα συνακόλουθα μέτρα που αφορούν τις εισφο- ρές της κύριας ασφάλισης».