Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων - Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε. -Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους Οικονοµολόγους Λογιστές –Φοροτεχνικούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης του ψηφοδελτίου της Ανεξάρτητης Παράταξης µας ,για τις εκλογές του Ο.Ε.Ε. που θα γίνουν στις 15 ∆εκεµβρίου2013 .

Οι υποψήφιοι είναι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί (Ελεύθεροι Επαγγελµατίες & Μισθωτοί ) και µόνο µε την επαγγελµατική ταυτότητα, και ιδιότητα, θα ζητήσουν την ψήφο σας για να στείλουµε όσο περισσότερους συνάδελφους µπορούµε στο Ο.Ε.Ε.

Η Παράταξη όρισε εκπρόσωπο της κατά την ηµέρα των εκλογών τον συνάδελφο Παντελή Παναγιώτη ενώ γενικός εκπρόσωπος της Παράταξης είναι ο συνάδελφος Αβραάµ Πανίδης.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Παράταξης Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.