Αρ. Πρωτ. Δ17 Ε 5040518 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο
β) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Α 5033197 ΕΞ 2012/20.08.2012 Δ.Υ.Ο. 
Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με :
  • το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ,
  • το άρθρο 152 παράγραφος 1α) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής περί θεσπίσεως ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής , ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω α΄ σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και   τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 22.11.2013 έως και 05.12.2013.
  • Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2) της Επιτροπής, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω β΄ σχετική Δ.Υ.Ο..
Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 30 παράγραφος 2γ του Καν.2913/92.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Κατάλογος εμπορευμάτωνΠαραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονταιμε το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα
 

Κ
ωδικόςΣΟ (TARIC)
Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδααξία(EUR/100Kg)
0701 90 50 Πατάτες πρώιμες 01/01 - 30/06 -
0703 10 19 Κρεμμύδια 01/01 - 31/12 -
0703 20 00 Σκόρδα 01/01 - 31/12 116,95
0708 20 00 Φασόλια 01/01 - 31/12 256,09
0709 20 00 10 Σπαράγγια :- πράσινα 01/01 - 31/12 309,16
0709 20 00 90 Σπαράγγια :- άλλα 01/01 - 31/12 327,96
0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 01/01 - 31/12 70,76
0714 20 10 Γλυκοπατάτες, νωπές,ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση 01/01 - 31/12 79,86
0804 30 00 90 Ανανάδες 01/01 - 31/12 47,90
0804 40 00 10 Αχλάδια       της       ποικιλίαςavocats 01/01 - 31/12 109,68
0805 10 20 Πορτοκάλια γλυκά 01/06 - 30/11 52,43
0805 20 10 05 Κλημεντίνες ( clementines ) 01/03 - 31/10 -
0805 20 30 05 Monreales και Satsumas 01/03 - 31/10 -
0805 20 50 070805 20 50 37 Μανταρίνια και Wilkings 01/03 - 31/10 -
0805 20 70 050805 20 90 050805 20 90 09 Tangerines και άλλα 01/03 - 31/10 -
0805 40 00 110805 40 00 31 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ :- λευκά 01/01 - 31/12 60,05
0805 40 00 190805 40 00 39 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ :- ροδόχροα 01/01 - 31/12 75,88
0805 50 90 110805 50 90 19 Γλυκολέμονα(Citrusaurantifolia, citrus latifolia ) 01/01 - 31/12 89,15
0806 10 10 Επιτραπέζια σταφύλια 21/11 - 20/07 255,64
0807 11 00 Καρπούζια 01/01 - 31/12 55,70
0807 19 00 50 Amarillo, Cuper, Honey Dew(συμπεριλαμβανομένων Can- talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 01/01 - 31/12 68,00
0807 19 00 90 Άλλα πεπόνια 01/01 - 31/12 126,94
ΚωδικόςΣΟ (TARIC) Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδααξία(EUR/100Kg)
0808 30 90 10 Αχλάδια :-    Nashi ( Pyrus pyrifolia )-    Ya ( Pyrus bretscheideri ) 01/05 - 30/06 -
0808 30 90 90 Αχλάδια :- άλλα 01/05 - 30/06 -
0809 10 00 Βερίκοκα 01/01 - 30/05και01/08 - 31/12 -
0809 30 10 Νεκταρίνια 01/01 - 10/06και01/10 - 31/12 416,76
0809 30 90 Ροδάκινα 01/01 - 10/06και01/10 - 31/12 423,32
0809 40 05 Δαμάσκηνα 01/10 - 10/06 -
0810 10 00 Φράουλες 01/01 - 31/12 200,54
0810 20 10 Σμέουρα 01/01 - 31/12 240,01
0810 50 00 Ακτινίδια ( κίουι ) 01/01 - 31/12 123,54