1. Το θέμα αυτό σχολιάζεται στις σελίδες 393 και 395-397 του βιβλίου μας “Περί Κώδικος των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου”. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς με την αντικατάσταση του ΚΒΣ από τον ΚΦΑΣ υπάρχει ασάφεια σε σχέση με την απόδοση των τελών χαρτοσήμου που αναφέρονται σε τιμολόγια. Πιο συγκεκριμένα:

 

Α) Έως 31/12/2012 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ)

Ο χρόνος υποβολής της δήλωσης του φόρου στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2012 οριζόταν από το άρθρο 30 του Π.Δ.99/1977, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του ΚΒΣ. Εκεί ορίζεται ότι η δήλωση του χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την εικοστή των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου. Εάν, δηλαδή, η συναλλαγή σας είχε γίνει στις 30/8/2012, η δήλωση θα υποβαλλόταν έως τις 20/11/2012. (Εξαιρετικά, για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών η δήλωση υποβαλλόταν μέχρι την εικοστή των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου)

 

Β) Από 1/1/2013 και μετά (Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ)

Από 1/1/2013 καταργείται ο ΚΒΣ και δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για το συγκεκριμένο θέμα στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου είναι η πενθήμερη προθεσμία που ορίζεται από τις γενικές διατάξεις του Κ.Τ.Χ. (άρθρο 3)

 

2. Ωστόσο, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα παραπάνω από τη Διοίκηση με αποφάσεις, εγκυκλίους κλπ., συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην οικεία ΔΟΥ για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Η ομάδα της ASTbooks