Αναδημοσίευση από το Forin.gr

Ερωτήματα , προβληματισμοί και θέσεις της επιστημονικής ομάδας του Forin.gr επί του νέου σχεδίου για τη νέα αλλαγή του τρόπου φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Δόθηκε στη δημοσιότητα, τις προηγούμενες ημέρες, προσχέδιο νόμου  για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε συνέχεια του δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Σχετικά με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

Για τον προβληματισμό και μόνο των αναγνωστών μας, δεδομένου ότι πρόκειται για προσχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε, θέτουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις - ερωτήματα και θα παρακαλούσαμε να έχουμε τα σχόλια σας και τις θέσεις για να αποτελέσουν στην ουσία αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και εξαγωγής συμπερασμάτων για το θέμα αυτό.

1. Με το σχέδιο αυτό καταργείται το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όλα τα κλαδικά λογιστικά σχέδια (Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, Δημόσιων Νοσοκομείων).

Η κάθε επιχείρηση ή όμιλος εταιρειών θα δικαιούται να έχει το δικό της σχέδιο ανάπτυξης λογαριασμών που θέλει η ίδια ή εφαρμόζει η «μαμά» εταιρεία της αλλοδαπής. Η κατάργηση του ΕΓΛΣ που είχε εδραιώσει τη λογιστική τυποποίηση μπορεί να επιφέρει αναρχία και απορρύθμιση με τον αυτοσχεδιασμό και αποτύπωση των προσωπικών αντιλήψεων του κάθε υπεύθυνου της επιχείρησης ή της μηχανογραφικής της οργάνωσης. Στο νέο περιβάλλον επιπλέον θα απαιτείται χρόνος προσαρμογής για την μετακίνηση των λογιστών από εταιρεία σε εταιρεία.

2. Καταργείται ο έλεγχος της διακίνησης και παράδοσης αγαθών, αφού καταργείται η υποχρεωτική έκδοση Δελτίου Αποστολής ή οποιουδήποτε συνοδευτικού εγγράφου.

Από τη στιγμή που δεν θα εκδίδεται υποχρεωτικά κανένα συνοδευτικό έγγραφο και το τιμολόγιο θα εκδίδεται στις 15 του επόμενου μήνα είναι βέβαιο ότι θα εκδίδονται εκ των υστέρων τιμολόγια κατόπιν συμφωνίας, με ποσά που θα κρίνονται αναγκαία από τους αντισυμβαλλόμενους και όχι απαραίτητα με αυτά που αντικατοπτρίζουν την αληθινή συναλλαγή.

Σημειώνουμε και υπενθυμίζουμε στο αυστηρό σημερινό πλαίσιο πόσες παραβάσεις μη έκδοσης καταλογίζει το ΣΔΟΕ και πόσα εικονικά και πλαστά στοιχεία εκδίδονται.

Το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει είναι το πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό από τη φοβερή απώλεια εσόδων που θα επιφέρει αυτή η μεταβολή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις είναι 26% από το πρώτο ευρώ. Εάν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ για ένα αγαθό του κανονικού συντελεστή (23%), τότε ένας μικροεπιτηδευματίας, με μία μείωση των εσόδων του κατά 1.000 ευρώ θα έχει ωφέλεια 490 ευρώ, στα 10.000 ευρώ δηλαδή 4.900 ευρώ φοροδιαφυγή.

3. Καταργείται η έκδοση φορτωτικής, γεγονός που θα διευκολύνει ακόμα πιο πολύ τα φορτηγά με έδρες άλλων κρατών (π.χ. Βουλγαρία κ.λπ.) για να μην εμφανίζουν κανένα έσοδο στην Ελλάδα.

4. Καταργείται ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και αυτό θα γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης με όποια θετικά ή αρνητικά αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να ζητάει στοιχεία και καταχωρήσεις, που ναι μεν θα είναι απροσδιόριστα, αλλά θα επικαλείται το αναφερόμενο στο σχέδιο τεκμήριο της απόδειξης και θεμελίωσης των δεδομένων.

5. Τι θα γίνει με την απογραφή των αγαθών; Θα κάνουν απογραφή και τα μικρομάγαζα π.χ. ψιλικατζίδικα, περίπτερα και γενικότερα όλοι όσοι μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή;

6. Καταργείται η παρακολούθηση των αγαθών σε μερίδες, δηλαδή το βιβλίο αποθήκης.

7. Καταργούνται τα οποιαδήποτε πρόσθετα βιβλία

8. Καταργείται η θεώρηση των όποιων βιβλίων ή στοιχείων

9. Καταργείται η υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών

10. Καταργείται οποιοδήποτε αναφορά σε έκδοση στοιχείων δαπανών π.χ. απόδειξη δαπάνης. Θυμίζουμε ότι περισσότερες από 60 κατηγορίες - περιπτώσεις λαμβάνουν την αμοιβή τους με απόδειξη δαπάνης και παρακράτηση φόρου π.χ. Ευκαιριακά απασχολούμενοι, πραγματογνώμονες, διαιτητές, αμοιβές σε εργασίας ή επιτροπές, αποζημιώσεις, κ.λπ.

11. Τι θα γίνει με τους αγρότες που όλοι, όπως ορίζεται από 1-1-2014 στη φορολογία εισοδήματος (Ν.4172/2013), θα φορολογούνται έσοδα- έξοδα; Θα τηρούν τα όποια βιβλία και αυτοί που έχουν 10 κατσίκες ή 50 ρίζες ελιές;;

Το προσχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι ένα κείμενο υπερσύνθετο, με μεγάλες και συνεχείς παραπομπές, το οποίο δεν χρησιμοποιεί δόκιμους και απόλυτα ορθούς ορισμούς της ελληνικής γλώσσας, αλλά προσπαθεί να αντιγράψει φτωχές ξένες έννοιες που δεν αποδίδουν πάντοτε.

Το νομοθέτημα αυτό δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του, τον τεράστιο αριθμό των πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών που έχουμε στην Ελλάδα.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από όλους τους συναδέλφους πως με τις νέες διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σχετικά με την ευθύνη των λογιστών και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον κάθε επαγγελματία του χώρου να εργάζεται σε ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι ορισμένο, επιτρέποντας ακούσια λάθη ή μη αποδεκτές ενέργειες, που μπορεί να επισύρουν και ποινικές κυρώσεις.

Το σπουδαιότερο όλων σε οποιαδήποτε μεταβολή, αλλά ειδικά σε αυτήν που ανατρέπει την όλη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά ιδιαιτέρως των μικρών επιχειρήσεων, είναι ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η μεταβολή. Είναι δυνατόν αυτό το νομοθέτημα να ψηφιστεί τέλος Δεκεμβρίου και να ισχύει από την πρώτη του έτους; Πώς θα μελετηθεί; Πώς θα γίνει κατανοητό;

Η επιστημονική μας άποψη είναι,ότι δεν πρέπει να γίνει βίαιη απορρύθμιση του όλου τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και της δομής των ελέγχων. Η όποια νέα οργανωτική ρύθμιση απαιτεί σεβασμό στην υπάρχουσα και χρόνους προσαρμογής των ανθρώπων, των λογιστικών και μηχανογραφικών προγραμμάτων. Η αλλαγή του τρόπου και των μεθόδων ελέγχου απαιτεί ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο συνυπάρχει η υπάρχουσα δομή με τη νέα σε δοκιμαστικό επίπεδο. Όταν αυτή επαληθευθεί, διορθωθεί και αρχίσει να αποδίδει, μεταβάλλουμε την παλιά δομή.

Εν τέλει, σημειώνουμε και προτείνουμε να επιλεγούν οι όποιες βέλτιστες τεχνικές , αφού η διοίκηση ακούσει τις ομάδες ενδιαφερομένων και την κοινωνία, σε περιβάλλον διαλόγου, και να ισχύουν από 1-1-2015 για να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις και στο ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών.