Αρ. Πρωτ. Δ19Α 5041257 ΕΞ 2013

Θέμα: Θέση σε παραγωγική λειτουργία των Υποσυστημάτων Εισαγωγής Διαμετακόμισης, Δηλωτικών και ΕΦΚ του ICISnet.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Δ19Α 5041257