Αρ. Πρωτ. Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013

Θέμα: ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Δ19Α 5041356