Αρ. Πρωτ. Δ17Γ 5039655 ΕΞ 2013

Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής για καθαρισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά καθεστώτα σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ: Δ17Γ 5039655