λσα λ σ α λογιστικός σύλλογος αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο με θέμα:

 

«Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

 

Αναλυτικά η θεματολογία του σεμιναρίου θα είναι:

  • Μητρώα (Στοιχεία Εργοδότη - Παραρτημάτων)
  • Ηλεκτρονική υποβολή Έντυπων

Έντυπο  Ε3: Αναγγελία πρόσληψης,

Έντυπο  Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού,

Έντυπο  Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση),

Έντυπο  Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου,

  • Οδηγίες - προβλήματα κατά την Ηλεκτρονική υποβολή
  • Εισαγωγή Εργαζομένων από αρχείο (*.xml)
[stand-alone Εφαρμογή]
  • Ηλεκτρονική υποβολή Έντυπων

Έντυπο  Ε4: Πίνακας Προσωπικού

Έντυπο  Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης

Έντυπο  Ε9: Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας

Έντυπο  Ε10:Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

  • Είδη των καταστάσεων (πινάκων) προσωπικού

Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ

Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ

Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  • Οδηγίες - προβλήματα κατά την Ηλεκτρονική υποβολή

 

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι η κα Νινίκα Αλίκη, ο κος Κεραμάρης Ιωάννης και ο κος Τσατσούλης  Κωνσταντίνος.

 

ΝΙΝΙΚΑ ΑΛΙΚΗ: Στέλεχος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Επιθεωρητής Εργασίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης με συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων, στην ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων (Καταστάσεις Προσωπικού, Αναγγελίες Υπερωριακής Απασχόλησης κ.λπ.).

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προϊστάμενος Τμήματος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ – Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών . (Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας από το έτος 1989 στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 07/12/2013 και ώρα 10:00 – 14:00.

 

 

Live Streaming

Ο Λ.Σ.Α. στην προσπάθειά του να εξυπηρετήσει τους συναδέλφους που δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν την ημέρα εκείνη στο σεμινάριο, αποφάσισε να μεταδώσει το σεμινάριο μέσω live streaming. Οι κωδικοί παρακολούθησης θα αποσταλούν μέσω e-mail.

Το κόστος της εξ αποστάσεως παρακολούθησης ανέρχεται:

  • Για μη μέλη: 15€
  • Για μέλη Λ.Σ.Α.: 10€
  • Για μέλη προσφοράς Λ.Σ.Α.-Ν.Β.: ΔΩΡΕΑΝ

 

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στο λογαριασμό που διατηρεί ο Λ.Σ.Α.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής δε θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης.

 

Στοιχεία λογαριασμού σε τράπεζα Πειραιώς:

Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597

IBAN: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597

Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

 

**Μην ξεχάσετε το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία.

Αποστολή της απόδειξης της κατάθεσης στο φαξ 210 5138289 ή στο e-mail: lsa@otenet.gr

Κατεβάστε εδώ τη δήλωση συμμετοχής.