Στο 3% η υπέρβαση του στόχου των εισπράξεων στις ΔΟΥ τον Οκτώβριο. Επίτευξη του στόχου για το δεκάμηνο

Οι εισπρακτικές επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κινήθηκαν και κατά το μήνα Οκτώβριο εντός των στόχων του προϋπολογισμού αναστρέφοντας πλήρως την τάση απόκλισης που είχε διαμορφωθεί κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι αποτελεί αξιόπιστο εχέγγυο για την επίτευξη των στόχων στα έσοδα με την ολοκλήρωση του 2013 .

Ειδικότερα, οι εισπράξεις φόρων στις ΔΟΥ κατέγραψαν υπέρβαση του στόχου κατά 3% το μήνα Οκτώβριο ενώ έχει επιτευχθεί, με οριακή απόκλιση και ο στόχος των εισπράξεων σε διάστημα δεκαμήνου. Το αυτό ισχύει και για τις εισπράξεις ΦΠΑ καθώς είχαμε σημαντική υπέρβαση σε ποσοστό 6,8% του στόχου για τον Οκτώβριο και 2,3% για το 10μηνο.

Πέραν των ανωτέρω, παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους ΠΟΕ (παρελθόντων οικονομικών ετών). Συγκεκριμένα για το μήνα Οκτώβριο 2013 έχουν εισπραχθεί από τους εν λόγω φόρους 223 εκατ. ευρώ έναντι 118 εκατ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναφορικά με την πορεία ανάκτησης ληξιπροθέσμων οφειλών , διατηρείται η σημαντική θετική διαφορά επί των συνολικών εισπράξεων στα 472 εκ. € (ήτοι από 1.974 εκ. € συνολικές εισπράξεις το δεκάμηνο 2012 σε 2.446 εκ. € το δεκάμηνο του 2013). Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι συνολικές εισπράξεις ληξιπροθέσμων δεκάμηνου έχουν ήδη αγγίξει τα επίπεδα εισπράξεων της αντίστοιχης κατηγορίας οφειλών, όλου του 2012. Μάλιστα οι μηνιαίες εισπράξεις του Οκτωβρίου 2013 ήταν τόσο σε ό,τι αφορά στα νέα ληξιπρόθεσμα (215,8 εκ.€) όσο και στο σύνολό τους (314,4 εκ.€) οι υψηλότερες του τρέχοντος έτους.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Δεκαμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: « Υπερκαλύπτοντας τις όποιες απώλειες είχαν καταγραφεί για ειδικούς λόγους στο οκτάμηνο, οι εισπράξεις στο δεκάμηνο κινούνται εντός των στόχων. Με έμφαση στην εφαρμογή των νόμων και την καθολική φορολογική συμμόρφωση, συνεχίζουμε να κινούμαστε πλησίστιοι στην κατεύθυνση επίτευξης των προβλεπομένων από τον Κρατικό προϋπολογισμό μεγεθών ».