οικονομική ενημέρωση taxpress

 

  • Συζητήσεις για επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, με τους επικεφαλής της τρόικας, στο υπουργείο Οικονομικών.

Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η συζήτηση αφορούσε σε «θεσμικά θέματα και το πώς το κράτος θα διευκολύνει τις ιδιωτικοποιήσεις». Σημείωσε, επίσης, ότι παραμένει ο - αναθεωρημένος επί τα χείρω - στόχος για έσοδα 1,3 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις φέτος.

Οι συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής της τρόικας θα συνεχιστούν, κατά πάσα πιθανότητα, και το Σαββατοκύριακο, καθώς παραμένουν ανοικτά πολλά κρίσιμα ζητήματα, όπως η αναδιάρθρωση των ΕΑΣ, ο ΦΠΑ στην εστίαση, οι πλειστηριασμοί ακινήτων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η τρόικα θα αναχωρήσει από την Αθήνα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Χθες, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ ανέφερε ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών θα επιστρέψουν στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, αφού, όπως είπε, η κυβέρνηση «καταγράψει περαιτέρω πρόοδο».

  • Προχωρεί το σχέδιο Νόμου για το Φόρο Ακινήτων-Διευκρινίσεις του Υπουργείου

Για συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής εισάγεται αύριο το πρωί το νομοσχέδιο για τη φορολογία στα ακίνητα.

Η Επιτροπή Οικονομικών έχει προγραμματίσει τέσσερις συνεδριάσεις για την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, πρωί και απόγευμα Σαββάτου και Κυριακής.

Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου θα γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με σύντμηση του προβλεπόμενου χρόνου την προσεχή Τρίτη.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί στην κρίση της Ολομέλειας μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας και πάντως προτού η Ολομέλεια διακόψει τις εργασίες της για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο μεταξύ, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του ν/σ, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σήμερα σε μία σειρά διευκρινίσεων που αφορούν τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνει το ΥΠΟΙΚ, με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σειρά ειδικών φορολογικών κινήτρων όπως:

  • έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,
  • απαλλαγή από το φόρο των κερδών φυσικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw»,
  • προσαύξηση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του φορολογητέου εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, όπως επίσης μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στα νησιά αυτά.

Όπως διευκρινίζουν παράλληλα από το ΥΠΟΙΚ, από τις τροποποιήσεις στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν τίθεται κανένα θέμα αύξησης του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος, το οποίο παραμένει στο 55% για τις προσωπικές εταιρείες και για την επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων.

Επίσης, η καταβολή του φόρου εισοδήματος σε τρεις δόσεις δεν διαφοροποιείται σε σχέση με αυτά που είχαν θεσπισθεί από τον Ιανουάριο 2013 και είχαν ενσωματωθεί στο ν. 4110/2013. Με τις κατατεθείσες τροποποιήσεις προβλέπεται ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα καταβολής σε τρεις δόσεις προβλέπεται πλέον ανεξαίρετα για όλους τους φορολογουμένους και δεν συναρτάται, όπως μέχρι τώρα, με το τυχαίο και αυθαίρετο χρονικό σημείο της εκκαθάρισης της δήλωσης (με αποτέλεσμα, σε αυτή τη βάση, άλλοτε να υπάρχει δυνατότητα δύο ή και τριών δόσεων, άλλοτε όμως η υποχρέωση εφάπαξ καταβολής).

Προβλέπεται για πρώτη φορά ίδιος χρόνος παραγραφής της αξίωσης του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα και του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. Καταργείται με τον τρόπο αυτό η προνομιακή μεταχείριση της Δημοσίου ως προς την προθεσμία της παραγραφής που ήταν ασύμβατη προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης.

Με το ν/σ τροποποιούνται ακόμη οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προσέλκυση στη χώρα φυσικών προσώπων που επιδιώκουν να παραμείνουν για χρονικά διαστήματα άνω των 183 ημερών για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς.

Όπως διευκρινίζει παράλληλα το ΥΠΟΙΚ, ο κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου θεωρούνται επιχειρηματική συναλλαγή δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές. Επομένως, επισημαίνεται, δεν τίθεται κανένα ζήτημα διατήρησης βιβλίων για όσους επενδυτές πραγματοποιούν πάνω από τρεις συναλλαγές εντός εξαμήνου στους ανωτέρω τίτλους.

Ακόμη, τροποποιούνται οι διατάξεις για το φόρο υπεραξίας από τη μεταβίβαση τίτλων. Για να αποφευχθεί υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση και άδικες καταστάσεις, λαμβάνεται μέριμνα για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της τιμής κτήσης με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν από την 29η Σεπτεμβρίου 1999 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) με αναγωγή στην ημερομηνία αυτή. Για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών προβλέπεται επίσης ρητά απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων.

Τροποποιούνται ακόμη οι διατάξεις για την αναγνώριση των δαπανών τόκων ως εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών (υποκεφαλαιοδότηση – thin cap), λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο. Το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που εκπίπτουν αυξάνεται σε μόνιμη βάση (από 25% σε 30%), ιδίως δε για τα προσεχή τρία έτη αυξάνεται ακόμη περισσότερο (σε ποσοστό 40 έως και 60% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - ΕBITDA). Αντίστοιχα, το ποσό των καθαρών δαπανών τόκων που αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες αυξάνεται σε 5.000.000 ευρώ για μεταβατική περίοδο δύο ετών, και σε 3.000.000 σε μόνιμη βάση. Προβλέπεται δε ρητά ότι κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται στα επόμενα έτη, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό.

Σύμφωνα τέλος με το ΥΠΟΙΚ, γίνεται ένα περαιτέρω βήμα απλοποίησης των κανόνων φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η αναχρονιστική υποχρεωτική χρήση του δελτίου αποστολής καταργείται και αντικαθίσταται από την εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση.

  • Οι επαφές Βρούτση –Τρόικας

Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις ομαδικές απολύσεις κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Πέμπτης ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης με την τρόικα.

Η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με την τρόικα, ολοκληρώθηκε αργά χθές το βράδυ και σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του υπουργείου διεξήχθη σε θετικό κλίμα.

«Ακούνε τις προτάσεις μας» είπε εξερχόμενος από τη συνάντηση ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Όπως έγινε γνωστό στη συνάντηση ετέθη το ζήτημα της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε με δεδομένη τη μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες που έχει ήδη θεσμοθετηθεί από το 2012, η συνολική μείωση της εργοδοτικής εισφοράς θα φθάσει συνολικά τις 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το υπουργείο Εργασίας συνδέει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την μείωση της ανεργίας.

Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί το πώς θα καλυφθεί το κόστος των τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ ετησίως που αναμένεται να δημιουργηθεί.

Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να παραταθεί η εφαρμογή του μέτρου έως το τέλος του 2014 και η εφαρμογή του μέτρου να συνδυαστεί με την αύξηση της απασχόλησης.

Στην περίπτωση αυτή η μείωση των εισφορών θα δίδεται υπό μορφή επιβράβευσης σε επιχειρήσεις που είναι συνεπείς και θα προσλαμβάνουν μακροχρόνια ανέργους ή νέους κάτω των 29 ετών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, η τρόικα αντιμετώπισε θετικά τις θέσεις του υπουργείου Εργασίας, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία.

Στη συζήτηση ετέθη και το θέμα των ομαδικών απολύσεων χωρίς επίσης να υπάρξει συγκεκριμένη συμφωνία. Η ελληνική πλευρά πάντως έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου με την κατάργηση του δικαιώματος αρνησικυρίας του υπουργού Εργασίας, εκτιμώντας ότι επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη ενώ γίνεται αιτία να κλείνουν επιχειρήσεις και να χάνονται θέσεις εργασίας.

Μιλώντας το πρωί σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ ο υπουργός Εργασίας είχε χαρακτηρίσει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας «ελληνική πρωτοτυπία, μοναδική στην Ευρώπη» ενώ προανήγγειλε ότι στο νέο νομικό πλαίσιο θα προβλέπεται ευθύνη των επιχειρήσεων για τη στήριξη των εργαζομένων που απομακρύνονται.

«Είμαστε σε καλό δρόμο και ο διάλογος θα συνεχισθεί» κατέληξε ο κ. Βρούτσης και διαβεβαίωσε ότι δεν ετέθη από την πλευρά της τρόικας θέμα για νέα μείωση των συντάξεων.

  • Ανάγκη για τραπεζικές συνενώσεις βλέπει η Τράπεζα Ελλάδος

Την ανάγκη για μια κίνηση προς την κατεύθυνση της συνένωσης δυνάμεων μεταξύ τραπεζών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να προωθηθεί η εμβάθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γ. Προβόπουλος.

«Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εύρυθμα και συντεταγμένα και πιθανόν να απαιτήσει την συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κατά τρόπο παρόμοιο με την παρακολούθηση της απομόχλευσης των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Προβόπουλος από το βήμα του διεθνούς Συμποσίου της Τράπεζας της Ελλάδος και της EBRD με θέμα «Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη και η οικονομική ενοποίηση στη NA Ευρώπη».

Αναφερόμενος στις ελληνικές τράπεζες, ο διοικητής της ΤτΕ επεσήμανε πως ο ρόλος τους στο τραπεζικό σύστημα των χωρών της περιοχής είναι σημαντικός. Με βάση στοιχεία για τον Ιούνιο του 2013, το μερίδιο αγοράς των ελληνικών τραπεζών υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 15% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος στις χώρες όπου έχουν παρουσία. Διαθέτουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται με δικούς τους πόρους και διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής, ανέφερε ο κ. Προβόπουλος.

Σημείωσε, ωστόσο, πως δεν έχουν κατορθώσει όλες οι ελληνικές τράπεζες να αποκτήσουν και να διατηρήσουν σημαντικό μέγεθος και μερίδιο αγοράς, που είναι κρίσιμοι παράγοντες για την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία τους. «Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σαφής ανάγκη για συνενώσεις, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φυσική συνέχεια της επιτυχούς ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος», τόνισε ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στη σημασία που έχει για την ανάπτυξη η προσφορά επαρκούς χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Όπως είπε, η αποτελεσματική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων σε επενδύσεις.

Η δυσλειτουργία του διαύλου των τραπεζικών πιστώσεων αποτελεί ένα πρόσκομμα στην οικονομική ανάκαμψη, σημείωσε ο κ. Προβόπουλος, προσθέτοντας πως η υπερχρέωση των νοικοκυριών και, σε κάποιο βαθμό, των επιχειρήσεων, αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης των προηγούμενων ετών, έχει οδηγήσει στη συσσώρευση υψηλού και αυξανόμενου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ταυτόχρονα, η απομόχλευση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνθηκών άντλησης ρευστότητας για τις τράπεζες. Αυτό ωθεί τις τράπεζες να εφαρμόσουν αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια για τη χορήγηση δανείων, ανέφερε.

Ανδρέας Χριστοδουλάκης

πηγή: www.minpress.gr