Δελτίο Τύπου

 

Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατά την εβδομάδα 2/12‐8/12

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων σχηματίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. συνεργεία προληπτικών ελέγχων.   Κατά   την   εβδομάδα   2/12/2013   ‐   8/12/2013   πραγματοποιήθηκαν   2.723 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.167 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε  2.486  από  τις  ελεγχόμενες  επιχειρήσεις  δεν  εντοπίστηκε  καμία  παράβαση.  Στις υπόλοιπες  επιχειρήσεις  διαπιστώθηκαν  συνολικά  398  παραβάσεις.  Η  παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

 

   

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ

ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ

 

 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

234

86,67%

351

88,19%

ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

17

6,30%

17

4,27%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

19

7,04%

30

7,54%

ΣΥΝΟΛΑ

270

100,00%

398

100,00%

 

Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 315.400€.

Μεγαλύτερη  παραβατικότητα εμφανίζεται  στην  Αθήνα  στην  Κρήτη  και  με  107  και  39 παραβάσεις αντίστοιχα.

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

 

ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ 686 94 6 7 107 15,60%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90 2 0 3 5 5,56%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 133 28 3 0 31 23,31%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 346 24 1 0 25 7,23%
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 350 31 0 0 31 8,86%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  & ΘΡΑΚΗ 138 25 0 3 28 20,29%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 37 21 2 0 23 62,16%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 133 7 0 5 12 9,02%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 173 8 0 1 9 5,20%
ΗΠΕΙΡΟΣ 70 7 2 2 11 15,71%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 170 25 2 2 29 17,06%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 14 0 0 0 0 0,00%
ΚΡΗΤΗ 124 33 0 6 39 31,45%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 56 12 0 0 12 21,43%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 103 15 1 1 17 16,50%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 100 19 0 0 19 19,00%
ΣΥΝΟΛΟ 2723 351 17 30 398 14,62%