Τίτλος: Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014.

Τύπος: Νόμος

Υπουργείο: Οικονομικών

Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Αριθμός Φεκ: 271 A'/ 13.12.2013

Αριθμός Νόμου: 4220

Φάση Επεξεργασίας: Ολοκλήρωση

Διαβάστε το νόμο εδώ: 4220