Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 72 / 16.12.2013

ΘΕΜΑ: Δώρα Εορτών στους επιδοτούμενους για ασθένεια

Σχετ.: Εγκ.113/92

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1  της περίπτωσης 1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄) «’Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2013-2016»,  προκειμένου  να ενημερωθείτε και για την εφαρμογή τους, σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες:

Με τις διατάξεις αυτές, ορίζεται ότι: «Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1/1/2013».

Επομένως όσοι απασχολούνται στις ως άνω αναφερόμενες Υπηρεσίες δεν τους χορηγούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από 1/1/2013 και  ευνόητο είναι ότι δεν καταβάλλονται αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατά  συνέπεια στους επιδοτούμενους για  ασθένεια  ασφαλισμένους που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων δε θα καταβάλλεται από το   ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δώρο Πάσχα  και Δώρο Χριστουγέννων από 1/1/2013 και μετά.

Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει, κατά την καταχώριση του σχετικού αιτήματος, να ελέγχουν από το φάκελο Επιδόματα και στην οθόνη Διαχείριση Αίτησης Δώρου επιδόματος, από τα Ειδικά, την “Εκτύπωση Λογαριασμού Ασφαλισμένου (Ανακεφαλαιωμένου)”, καταχωρώντας τον ΑΜΑ και με πακέτο κάλυψης ΑΧΡ, αν προκύπτει ασφάλιση για  δώρα με κωδικό τύπου 03 – Δώρο Χριστουγέννων και 04 – Δώρο  Πάσχα από 1/1/2013 και έπειτα, προκειμένου να εντοπίζονται οι ασφαλισμένοι που δεν δικαιούνται δώρα.

Τυχόν  αχρεωστήτως  καταβληθέντα ποσά  από  1/1/2013  και  έπειτα  θα αναζητούνται κατά τα γνωστά.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ