Δελτίο Τύπου

Συνοπτικά αποτελέσματα προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας κατά την εβδομάδα 9/12/2013 - 15/12/2013

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 2013 εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων σχηματίστηκαν από τις Δ.Ο.Υ. συνεργεία προληπτικών ελέγχων. Κατά την εβδομάδα 9/12/2013 - 15/12/2013 πραγματοποιήθηκαν 2.638 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.140 αφορούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Σε 2.350 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες 288 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 557 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 288 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΣΕΩΝ
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 252 84,00% 399 71,63%
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 16 5,33% 16 2,87%
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΣΕΙΣ 32 10,67% 142 25,49%
ΣΥΝΟΛΑ 300 100,00% 557 100,00%

Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 386.700 ευρώ. Οι περισσότερες παραβάσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα (269), ενώ η υψηλότερη παραβατικότητα εμφανίζεται στο Βόρειο & Νότιο Αιγαίο με 39% και 37% αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΘΗΝΑ 656 162 11 96 269 13,26%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 106 2 2 1,89%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 21 2 23 12,38%
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 302 23 1 3 27 5,30%
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 391 40 10 50 9,21%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 138 28 3 31 19,57%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 31 9 1 10 20 38,71%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 149 2 2 1,34%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 195 10 10 5,13%
ΗΠΕΙΡΟΣ 43 9 6 15 13,95%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 141 16 16 9,93%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 18 1 1 5,56%
ΚΡΗΤΗ 103 19 8 27 15,53%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 35 23 4 27 37,14%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 118 22 22 16,95%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 107 14 1 15 12,15%
ΣΥΝΟΛΟ 2.638 399 16 142 557 10,92%