Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5043209 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ

 

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2013 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 338/17.12.2013) και ισχύει από 18.12.2013, σύμφωνα με τον οποίο, επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ, έπειτα από επανεξέταση, στις εισαγωγές υπεροξοθειικών (υπερθειικών) αλάτων, συμπεριλαμβανομένου του θειικού υπεροξυμονοθειικού καλίου, που κατατάσσονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 2833 40 00 και ex 2842 90 80 (κωδικός TARIC 2842 90 80 20), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνονται από 0,0% έως 71,8%, ανάλογα με την εταιρεία από την οποία παράγεται το προϊόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2.  Τα  Τελωνεία  εισαγωγής  να  αντικαταστήσουν  με  τα  αποστελλόμενα  φύλλα  3  και  3α,  τα ταυτάριθμα φύλλα του Κεφαλαίου 28 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (α΄σχετική).

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ