Το ωράριο για την εξυπηρέτηση του κοινού του Κέντρου Υποστήριξης Συναλλασσομένων (callcenter) ΔΥΠΗΣ, την εορταστική περίοδο από 23/12/2013 έως 3/01/2014, θα είναι: 07:30 π.μ. έως 18:00 μ.μ.