«Η Κυβέρνηση, μετά τη λελογισμένη και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 2013, έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε άμεσες και πιεστικές κοινωνικές ανάγκες.

Έτσι, σήμερα:

1ον. Χορηγήθηκε το Υπουργείο Υγείας, με 10 εκατ. ευρώ, για τον εφοδιασμό με καύσιμα Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών.

2ον. Χορηγήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, επιπλέον με έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών για θέρμανση σχολικών μονάδων Δήμων της χώρας.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης έχει ανέλθει εφέτος στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ το 2012.

3ον. Χορηγήθηκε το ποσό των 37,5 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 1 μήνα, είχαν διατεθεί, ως προκαταβολή, άλλα 22 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος του επιδόματος θέρμανσης στα 140 εκατ. ευρώ για εφέτος.

Σταθερός στόχος μας είναι η προώθηση της ανακούφισης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων σε συνθήκες υγιών δημόσιων οικονομικών».