Αρ. Πρωτ. Δ17Γ 5043554 ΕΞ 2013

Θέμα: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής, καθώς και στα Πρωτόκολλα καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ε.Ε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Σχετ.: 1)  Η  αριθ.  Δ941/559/30-05-2006  Δ.Υ.Ο.Ο  (Πανευρωμεσογειακή  Ζώνη  Ελευθέρων Συναλλαγών).

2) Η αριθ. 5027671/2440/01-12-2009 Δ.Υ.Ο (Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας).

3) Η αριθ. Δ17Γ5002427ΕΞ2013/18.1.2013 Δ.Υ.Ο (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής, καθώς και στα Πρωτόκολλα Καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ε.Ε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων)

4) Η αριθ. Δ17Γ5004650ΕΞ2013/06.2.2013 Δ.Υ.Ο (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO στα Πανευρωμεσογειακά Πρωτόκολλα καταγωγής, καθώς και στα Πρωτόκολλα Καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ε.Ε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων-Συμπληρωματικά στοιχεία)

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν  σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD/3382526/13-Rev.2-EN/27.11.2013), σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, βάσει του άρθρου 31 των Πανευρωμεσογειακών Πρωτοκόλλων καταγωγής και των Πρωτοκόλλων καταγωγής των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ε.Ε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης  Ιανουαρίου 2014, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των επιβατών και

3) Τα μικροδέματα.

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (€ 6.000 )

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

(€ 1.200)

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ

(€ 500)

Βουλγαρία Λεβ

Βουλγαρίας

11 700

2 300

1 000

Κροατία Κούνα

Κροατίας

45 800

9 160

3 820

Δημοκρατία της

Τσεχίας

Κορώνα

Τσεχίας

150 000 30 000 12 500
Δανία/Νήσοι

Φερόες

Κορώνα

Δανίας

45 600

9 000

3 800

Ουγγαρία Φόριντ

Ουγγαρίας

1 769 000 354 000 147 000
Λιθουανία Λίτας

Λιθουανίας

21 000

4 100

1 700

Πολωνία Ζλότι

Πολωνίας

28 000

5 600

2 400

Ρουμανία Λέι

Ρουμανίας

27 100

5 400

2 300

Σουηδία Κορώνα

Σουηδίας

64 000 12 800

5 300

Ηνωμένο

Βασίλειο

Λίρα

Στερλίνα

5 700

1 140

470

Ισλανδία Κορώνα

Ισλανδίας

1 110 000 220 000 92 000
Λιχτενστάιν Φράγκο

Ελβετίας

10 300

2 100

900

Νορβηγία Κορώνα

Νορβηγίας

50 000 10 000

4 100

Ελβετία Φράγκο

Ελβετίας

10 300

2 100

900

Αλγερία Δηνάριο

Αλγερίας

661 549 132 310 55 129
Αίγυπτος Λίρα

Αιγύπτου

56 400 11 280

4 700

Ισραήλ Σέκελ

Ισραήλ

30 000

6 000

2 500

Ιορδανία Δηνάριο

Ιορδανίας

5 762.88 1152.58 480.24
Λίβανος Λίρα

Λιβάνου

12 050 000 2 410 000 1 000 000
Μαρόκο Ντιρχάμ

Μαρόκου

68 250 13 650

5 700

Δυτική Όχθη και Λωρίδα της

Γάζας

Σέκελ

Ισραήλ

28 606

5 721

2 384

Συρία Λίρα

Συρίας

     
Τυνησία Δηνάριο

Τυνησίας

13 100

2 700

1 100

Τουρκία Νέα Λίρα

Τουρκίας

16 405

3 281

1 367

 

Αλβανία Λεκ Αλβανίας 848 220 169 644 70 685
Βοσνία και

Ερζεγοβίνη

Μετατρέψιμο

Μάρκο Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

 

12 000

 

2 400

 

1 000

Π.Γ.Δ.Μ Δηνάριο 369 030 73 806 30 753
Σερβία Δηνάριο 687 600 137 520 57 300