Αρ. Πρωτ. Ε10 / 1 / 02.01.2014

Θέμα: Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 31/12/2013 

 

Λόγω της επίσημης ημιαργίας την 31/12/2013 αλλά και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην λειτουργία των τραπεζών κατά την ημερομηνία αυτή , η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει   31/12/2013 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων) παρατείνεται μέχρι την 3/1/2014.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες καθώς και αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ α/α

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΥ