ΠΟΛ.1157/16.11.2010

Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 11767/B0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1157

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189Α’/4.11.2010) παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 η προθεσμία για τη μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδοση του φόρου 8% για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα σε τράπεζες της αλλοδαπής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

Υπενθυμίζουμε ότι οδηγίες έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1135/4.10.2010 εγκύκλιό μας.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ