ΠΟΛ 1164 17.11.2010

Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. – Συνταγματικότητα αυτού

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛ. 1164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄-Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10   ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Ασημακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3610030

ΘEMA: «Αντικειμενικό σύστημα προστίμων Κ.Β.Σ. – Συνταγματικότητα αυτού».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την 2402/2010 απόφαση (Τμήμα Β΄) του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία διαβιβάστηκε από το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου με το υπ΄ αριθ. 2463/ 21-10-2010 έγγραφο.
Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι ο αντικειμενικός τρόπος επιμέτρησης των φορολογικών προστίμων δεν αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα του άρθρου 20 παρ.1 (δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας) και του άρθρου 25 παρ.1 (αρχή αναλογικότητας).

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας