ΠΟΛ 1194 23.12.2010

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3900/2010.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛ.1194

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓΙKΩN
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τμήμα Α'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210.3375206
FAX 210.3375416

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3900/2010»

Σας κοινοποιούμε για άμεση ενημέρωσή σας τις διατάξεις του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213 Α/17.12.2010), με τις οποίες, μεταξύ άλλων, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α').
Οι διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 70 αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας