ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

 

 
Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34 - Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94
Αγρότες ειδικού Καθεστώτος.

Όσοι δεν είχαν κάνει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ και οι νέοι αγρότες του 2013, αυτοί θα πρέπει να κάνουν αίτηση Μ0 χωρίς πρόστιμο έως την ημέρα υποβολής αιτήματος για επιστροφή ΦΠΑ.

Και, όσοι αγρότες του ειδικού καθεστώτος κάνουν μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δεν είναι γραμμένοι στο μητρώο, θα κάνουν αίτηση με το έντυπο Μ0 με ημερομηνία 31/12/2013 σύμφωνα με την ΠΟΛ 1079/19-3-2014.