ΠΟΛ 1122/26.5.2011

Κατάργηση της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

Αθήνα, 26 Μαΐου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α.Γιαννακούλη

Τηλέφωνο : 210 3642922

FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1122

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας».

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66/31.3.2011), ο οποίος κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1062/1.4.2011, καταργείται, από 1.1.2010, η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. που επιβάλλεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α΄ του άρθρου 11 του του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81Α΄), οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. γ΄ του άρθρου 47 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/ Α΄), για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας.

Με βάση τα ανωτέρω, για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας δεν θα υπολογίζεται εφεξής και δεν θα αποδίδεται εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις αμοιβές αυτές. Ποσά υπέρ Ο.Γ.Α. που έχουν παρακρατηθεί από τους υπόχρεους και αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.1.2010 μέχρι 30.3.2011 και έχουν αποδοθεί στις Δ.Ο.Υ., επιστρέφονται, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ύστερα από αίτηση του εργοδότη και στη συνέχεια αποδίδονται, κατ' αναλογία των παρακρατηθέντων ποσών, στους δικαιούχους υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΙΑΣ