Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/59 - 25/04/2013

Ενημέρωση των στοιχείων των συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 09/05/2013

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των στοιχείων των συνταξιούχων με Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 09/05/2013.

 

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Σ00/35/26.3.2013 Γενικό Έγγραφο

 

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, και κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την αναστολή της σύνταξης όσων συνταξιούχων δεν είναι καταχωρημένα στα αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε ο Α.Μ.Κ.Α. είτε ο Α.Φ.Μ., σας ενημερώνουμε ότι η σύνταξη μηνός Μαΐου θα καταβληθεί κανονικά και δεν θα ανασταλεί.

 

Προκειμένου, όμως, να μην ανασταλεί η σύνταξη μηνός Ιουνίου, οι συνταξιούχοι θα πρέπει είτε με την παρουσία τους στο αρμόδιο υποκατάστημα πληρωμής είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών « Πληροφόρηση συνταξιούχων για Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.» και «Πληροφόρηση συνταξιούχων εξωτερικού», να εισάγουν τα ελλείποντα στοιχεία (Α..Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.) μέχρι και την Τρίτη 9 Μαΐου 2013.

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΗΝΤΟΥΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ