Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: 10085 - 11/03/2013

Σχετικά με την δυνατότητα καταβολής οφειλών ποσών επιστροφής σε δόσεις

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την δυνατότητα καταβολής οφειλών ποσών επιστροφής σε δόσεις.

 

Σχετικό: Νόμος υπ΄ αρίθ. 4132/2013 (Α’ 59) άρθρο 8.

Με βάση τον ανωτέρω σχετικό νόμο δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των υπολειπόμενων οφειλών του έτους 2011 και των τεσσάρων τριμήνων του έτους 2012 σε τέσσερεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15.3.2013, της δεύτερης δόσης μέχρι 15.5.2013, της τρίτης δόσης μέχρι 15.7.2013 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15.9.2013.

 

Δεδομένου του μικρού χρονικού περιθωρίου μέχρι την καταβολή της 1ης δόσης παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραπάνω ρύθμιση να αποστείλουν άμεσα στην Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ (μέσω e-mail στη δ/νση d2@eopyy.gov.gr ή με FAX στο 2106871794) τη συνημμένη αίτηση για ένταξη στην ρύθμιση.

Οι εταιρείες που έχουν συναλλαγές με τον ΕΟΠΥΥ, λόγω προμήθειας φαρμάκων στα φαρμακεία του, και βρίσκονται σε διαδικασία συμψηφισμού των ποσών επιστροφής με χρέη του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να προσέλθουν άμεσα στην Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ ώστε να βεβαιωθούν τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν μετά τον συμψηφισμό για όλο το 2012 προκειμένου εάν επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος