Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/4 - 16/01/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2012.

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο μέσος ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το έτος 2012 είναι 122,923.

 

H ΓΕΝΙΚH ΔΙΕΥΘΥNΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ